Kontor

Ett kontor är en lokal avsedd för arbete som, exempelvis, administration i företag och föreningar.

Kontor

För att bygga nya kontorshus och inreda befintliga hus för kontor som tidigare varit något annat behövs bygglov. Exempelvis behövs det bygglov för att ändra användningen i en byggnad från bostad till kontor. För att inreda ett enstaka rum i en bostad till kontor för den som bor i bostaden behövs dock inte bygglov.
Vi har beskrivit hela bygglovsprocessen under fliken Processen. Där kan du bland annat läsa vilka generella krav som ställs vid bygglov, vilka handlingar som behövs och få tips för att underlätta hela processen.

Skyltar

För att sätta upp skyltar behövs också bygglov.


Publicerad: 2014-11-05 10:48. Ändrad: 2019-08-13 12:13.