Restaurang, kiosk och uteservering

För att bygga nya byggnader och inreda befintliga hus för restauranger eller kiosker som tidigare varit något annat behövs bygglov.

Exempelvis behövs bygglov för att ändra användning från butik till restaurang. Att ta gatumark eller parkmark i anspråk för uteservering behöver också lov.
Om bygglov inte kan ges för den ändrade användningen eller för en kiosk på mark kan ibland tidsbegränsat bygglov vara ett sätt att pröva verksamheten på en ny plats.
Det kan också vara en möjlighet för enklare tillfälliga, enklare byggnader som inte klarar kraven på utformning men som bara ska användas under en begränsad tid.

Vi har beskrivit hela bygglovsprocessen under fliken Processen. Där kan du bland annat läsa vilka generella krav som ställs vid bygglov, vilka handlingar som behövs och få tips för att underlätta hela processen.

Uteservering

Vissa åtgärder eller byggen som hör ihop med en uteservering behöver bygglov, exempelvis att bygga ett tak eller glasa in en del under ett tak. Läs också vad som gäller för altaner, plank och skyltar.
Tänk på att den som äger marken måste ge sitt tillstånd, även om åtgärden eller bygget inte behöver bygglov. Ofta handlar det om en allmän plats som ägs av kommunen.

Skyltar

För att sätta upp skyltar behövs också bygglov.

Ytterligare tillstånd

Livsmedelstillstånd behövs för att driva verksamheten. Det är miljöförvaltningen som handlägger frågor om dessa. Serveringstillstånd behövs för att servera alkohol.


Publicerad: 2014-11-05 10:49. Ändrad: 2019-08-13 12:12.