Översiktsplan 2011

En översiktsplan ger framförhållning och beredskap inför olika situationer, till exempel att det finns tillräckligt med områden för bostadsbebyggelse eller genom att visa var värdefulla natur- och kulturområden är belägna.

Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En fördjupad översiktsplan kan göras för en begränsad del av kommunen. Jokkmokks kommuns översiktsplan antogs i juni 2011.

Gällande översiktsplan hittar du här.
Här kan du läsa mer om översiktsplanering.


Publicerad: 2016-09-28 14:05. Ändrad: 2020-05-13 14:26. Ansvarig: Sara Hellis