Detaljplan för Kyrkostaden 1:2 m.fl., Område 1, inom Nyborg

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Illustration planområde Nyborg

Status:

Samråd pågår mellan 1 september och 16 september.


blobid0.png

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för bostäder. 

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

 Till samrådshandlingarna hör följande handlingar:

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligen till Jokkmokks kommun senast den 16 september 2021. Synpunkterna skickas till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och planens diarinr 2020:693. 


Publicerad: 2018-04-24 10:33. Ändrad: 2021-09-01 08:39.