Brandvarnare

Det är krav på brandvarnare i alla bostäder.

För att förhindra eller begränsa skador till följd av bränder ska varje byggnad som stadigvarande eller tillfälligt används som bostad vara försedd med fast installerad och fungerande brandvarnare. Räddningstjänstlagen ställer krav på brandvarnare i alla bostäder.

En brandvarnare är det enda som kan rädda dig och din familj om en brand uppstår när ni ligger och sover.

Placering

Du bör ha minst en brandvarnare på varje våningsplan i bostaden. Beroende på våningsplanets storlek och rumsindelning kan det behövas fler brandvarnare. Brandvarnarens övervakningsområde bör inte vara mer än 60 m2 och avståndet mellan två brandvarnare bör inte överstiga 12 meter.

När det behövs mer än en brandvarnare kan det vara bra att installera brandvarnare som kan seriekopplas.

Brandvarnare placeras längs vägen från sovrummet och ut till det fria. Om det finns brandrisker i sovrummet som t ex levande ljus, tv-apparat och dylikt bör en brandvarnare placeras även där. Montera brandvarnaren i taket i mitten av rummet och se till att det finns minst 50 cm fritt utrymme runt brandvarnaren. Tänk på att en stängd dörr kan hindra röken från att nå brandvarnaren och att ljudet från en brandvarnare kan vara svårt att höra genom en stängd sovrumsdörr.


Publicerad: 2014-11-17 16:39. Ändrad: 2019-08-13 16:16.