Tips på hur man minskar mängden sopor

Tips på hur man minskar mängden sopor!

Vi lever på jorden med begränsade resurser och om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige så skulle vi behöva flera jordklot.

Att som privatperson försöka minska sitt avfall är därför viktigt eftersom man på detta sätt bidrar till en bättre miljö och en hållbar utveckling inför framtiden. Dessutom kan man spara pengar.

Det är viktigt att tänka på vad och hur man konsumerar för att därigenom kunna minska både halten av farliga ämnen i avfallet och mängden avfall.

Varje år genererar du ca 510 kilo avfall — den siffran går att ändra med motivation och kunskap. Som konsument har just du den största makten - du väljer ju själv vad du vill köpa eller inte köpa!


Publicerad: 2014-11-17 12:55. Ändrad: 2020-05-07 13:27.