Gräsklippning och grönytor


Jokkmokks kommun ansvarar för att gräsmattor och grönytor klipps och underhålls i Porjus, Jokkmokk, Vuollerim och Murjek. Här redovisas hur detta arbete utförs och i karttjänsten Gräsklippning visas vilka ytor och vilka klippintervaller som gäller.


Porjus

 

I Porjus utförs gräsklippning och skötsel av Porjus alltjänst.

Klippning av gräsytor ska utföras minst en gång i veckan eller fler gånger vid behov. Grässträngar efter klippning ska tas bort och gräsmattor ska ge ett vårdat intryck. 

Allmän översyn och skräpplockning ska ske varje vecka så att ytan ger ett välskött intryck.

Skötsel av blomkrukor och båtar som innebär att rensa bort ogräs, vissnade blommor och döda växtdelar ska ske minst en gång per vecka. Klippning runt trädstammar, krukor etc. ska utföras minst 5 gånger/säsong.

Alla ytor och blomarrangemang ska under hela säsongen ge ett vårdat intryck. 

 
Jokkmokk


I Jokkmokk tätort utförs gräsklippning och skötsel av kommunen.

Klippintervaller är vanligtvis en gång i veckan eller vid behov. Grässträngar efter klippning ska tas bort och gräsmattor ska ge ett vårdat intryck. 

Allmän översyn och skräpplockning ska ske varje vecka så att ytan ger ett välskött intryck.

Alla ytor och blomarrangemang ska under hela säsongen ge ett vårdat intryck.


Vuollerim


I Vuollerim utförs gräsklippning och skötsel av PW Alltjänst AB.

Klippintervaller varierar för olika ytor men framgår av karttjänst (klicka i respektive yta så visas information i ett Popupfönster). Vissa områden 2 ggr/säsong (juli och augusti). Grästrimning runt trädstammar, krukor, staket etc. ska utföras minst 5 ggr/säsong. Fler gånger vid behov. Grässträngar efter klippning ska tas bort och gräsmattor ska ge ett vårdat intryck. 

Allmän översyn och skräpplockning ska ske varje vecka så att ytor ger ett välskött intryck.
Skötsel av blomkrukor, som innebär att rensa bort ogräs, vissnade blommor och döda växtdelar ska ske minst en gång per vecka.

Alla ytor och blomarrangemang ska under hela säsongen ge ett vårdat intryck. 


Murjek


I Murjek utförs gräsklippning och skötsel av PW Alltjänst AB.

Klippning av gräsytor ska utföras minst en gång i veckan eller fler gånger vid behov. Grässträngar efter klippning ska tas bort och gräsmattor ska ge ett vårdat intryck. 

Allmän översyn och skräpplockning ska ske varje vecka så att ytor ger ett välskött intryck.
Skötsel av blomkrukor, som innebär att rensa bort ogräs, vissnade blommor och döda växtdelar ska ske minst en gång per vecka.

Alla ytor och blomarrangemang ska under hela säsongen ge ett vårdat intryck. 


Publicerad: 2023-05-11 13:12. Ändrad: 2023-05-16 15:20.

Kontakt ansvariga Gräsklippning


Övergripande ansvar
Conny Öhman
Gatuchef
0971-171 95
conny.ohman@jokkmokk.se


Jokkmokk

se ovan


Porjus

Porjus alltjänst
Denise Magnusson, 079-102 22 28Vuollerim
PW Alltjänst AB
Patrik Vikström, 070-643 35 15


Murjek

PW Alltjänst AB
Patrik Vikström, 070-643 35 15

Karttjänst: Gräsklippning