Verksamhetsområden

Jokkmokk kommun tillhandahåller allmänna vatten- och avloppstjänster inom av kommunfullmäktige fastställda geografiska områden, så kallade verksamhetsområden.

I vår karttjänst Vattenskydds- och verksamhetsområden visas den geografiska utbredningen av verksamhetsområden i:

  • Kvikkjokk
  • Kåbdalis
  • Murjek

Den visas i två dellager "Vatten" och "Spillvatten". Det senare, "Spillvatten", är släckt eftersom eftersom de två dellagren i stort sett överlappar varandra.

Lagren går att tända och släcka i lagerlistan.

Verksamtomrade-Kvkjk_570x380.jpg

Enligt ett beslut från kommunfullmäktige (Dnr 355/72-54) utgörs verksamhetsområdena för Jokkmokk och Vuollerim i stort sett av gällande stads- och byggnadsplaner för respektive orter.


Publicerad: 2015-11-04 08:32. Ändrad: 2023-03-22 10:24. Ansvarig: Sara Hellis