Hemtjänst

Om du av någon anledning inte klarar av att sköta de vardagliga sysslorna själv i hemmet och inte heller kan få hjälp med dessa på annat sätt kan du ansöka om hjälp. Detta gör du hos kommunens biståndshandläggare.

Vi behovsprövar alla ansökningar och bistånd till hemhjälp utgår till dem som bedöms behöva det för att kunna leva så självständigt som möjligt.

Jokkmokks kommun har succesivt med start våren 2019 infört ett nytt arbetssätt för alla som har behov av stöd och omsorg från Jokkmokks kommun.

Alla våra verksamheter arbetar enl IBIC, Individens behov i centrum. IBIC är ett sätt att arbeta som fokuserar på brukarens behov, mål och delaktighet. Genom arbetssättet kan vi tydligare beskriva dina behov och följa upp att våra insatser ger resultat. Det är utvecklat av Socialstyrelsen. 

Alla nya brukare får en utsedd kontaktperson och tillsammans upprättar vi en genomförandeplan där det framgår hur den enskilde vill ha sin hjälp. 

Sedan en tid tillbaka arbetar hemtjänstpersonalen med ett nytt system som heter Mobil Omsorg.

Det innebär att personalen har sin planering i telefonen istället för på papper och de registrerar besöken via sin telefon. Telefonen är alltså ett arbetsredskap och personalen måste därför använda sina telefoner när de gör sina besök.

 

För mer information kontakta kommunens biståndshandläggare, telefonnummer finner du till höger på sidan.


Publicerad: 2014-08-21 14:20. Ändrad: 2022-01-19 09:22. Ansvarig: Thomas Bäckman

Kontakt

Ingen persondatasida utpekad

Bodil Kvickström

Biståndshandläggare

Telefon: 0971-17160
Epost:
bodil.kvickstrom@jokkmokk.se

Karolina Jirdén

Verksamhetschef, Hemtjänst och Funktionsnedsättning

Telefon: 0971-171 42
Epost:
karolina.jirden@jokkmokk.se

Solrosen Jokkmokk

Hemtjänstdistrikt: 070-661 11 81

Satelliten Jokkmokk

Hemtjänstdistrikt: 070-661 12 11

Vuollerim/Murjek

Hemtjänstdistrikt: 070-343 20 89

Porjus

Hemtjänstdistrikt  0973-104 55