Ditt hem - vår arbetsmiljö

 

I samband med att insatserna utförs blir ditt hem även personalens arbetsplats och då har vi ansvar för att arbetsmiljön hos dig är sund och säker.  Ibland kan det vara så att vissa saker behöver åtgärdas eller anpassas i din hemmiljö för att vi ska kunna hjälpa dig. Personalen kan också behöva använda olika hjälpmedel för att ha en god arbetsmiljö.

Personalen ska inte utsätts för aktiv rökning och evt husdjur ska hållas på behörigt avstånd. För att du ska kunna få din hjälp behöver vi enkelt och utan risk kunna ta oss in till dig. Därför måste det vara skottat från snö och sandat i anslutning till din bostad samt att det ska finnas tänd utebelysning.

Vårt mål är att kunna utföra de beviljade insatserna på ett tillfredsställande sätt för dig, samtidigt som personalen har en god arbetsmiljö.


Publicerad: 2022-12-08 08:31. Ändrad: 2022-12-08 11:02.