Kontaktperson och genomförandeplan

 

När insatsen påbörjas får du en namngiven kontaktperson. Tillsammans gör ni en genomförandeplan som beskriver vilket stöd du har behov av och hur det ska utföras. Du får då tillfälle att berätta vad du själv kan göra, vad närstående gör och vad du behöver stöd med från hemtjänsten.

Om dina behov förändras, förändras också genomförandeplanen.

Hemtjänstens personal ska dokumentera vilka insatser de genomför vid sina besök. All personal har tystnadsplikt.


Publicerad: 2022-12-08 08:32. Ändrad: 2022-12-08 11:01.