Viktigt att veta

 

Avbeställning av besök

Om du behöver avboka ett planerat besök hos dig är vi tacksamma om du meddelar oss i god tid.

 

Tystnadsplikt och sekretess

All vår personal och våra uppdragstagare, även tidigare anställda, har tystnadsplikt. Det innebär att ingen som arbetar inom hemtjänsten - vare sig muntligt, i skrift eller på annat sätt - får röja vad hen i sitt arbete fått veta om en enskild brukares hälsotillstånd eller personliga förhållanden.

 

Nycklar

För att säkerställa att vi kan komma in i ditt hem när du behöver hjälp behöver du - mot kvittens - lämna nyckel till oss.

Hemtjänsten använder sig av s.k. nyckelgömma. Det är en liten låda med kodlås som monteras i nära anslutning till din dörr. I lådan lägger vi nyckeln till din dörr som sedan behörig personal kommer åt med en kod. Nyckelgömman är kostnadsfri och monteras av vår personal.

 

Hemförsäkring

Alla ska ha en egen hemförsäkring. Vanlig hemförsäkring kanske  inte täcker en eventuell stöld när man har hemtjänst och har  lämnat ifrån sig nycklar. Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra vad som gäller för just dig.

 

Meddelande om ändrade tider

Hemtjänsten ska meddela dig när det blir ändringar av tider och tillfällen. Samma sak gäller dig som har hemtjänst. Meddela när du åker bort eller av annan anledning inte är i behov av de insatser du är beviljad. Om du inte är hemma genomför hemtjänsten inga insatser.

 


Publicerad: 2022-12-07 15:52. Ändrad: 2022-12-08 11:02.