Mat till äldreomsorgen

Matpolen erbjuder sina kunder möjligheten att välja mellan två rätter till lunch och middag måndag – söndag. Kunderna får välja mellan dagens rätt eller ett annat alternativ till lunch och middag. Om det önskas någon av de alternativa rätterna nästkommande vecka så lämnas  beställningslistan till hemtjänstpersonalen senast måndag veckan före. Beställningslistor delar hemtjänstpersonalen ut. Om ingen beställning lämnas in levereras den ordinarie maträtten till kunden.

Matpolen tillhandahåller specialkost efter beställning enligt följande grunder:

-   Sjukdomsrelaterade skäl
-   Religiösa skäl

För att erhålla specialkost ska skriftligt intyg lämnas till Matpolen. 

Näringsrekommendationer

Äldre människor har sämre förmåga att ta upp näringsämnen ur maten. Ämnesomsättningen och därmed behovet av energi sjunker, men behovet av näringsämnen är oförändrat. Många äldre har dessutom något sjukdomstillstånd som påverkar kroppens förmåga att tillgodogöra sig matens näringsämnen. Aptiten minskar också ofta med åldern. Det är därför nödvändigt att kosten för äldre har hög näringstäthet det vill säga hög koncentration av näringsämnen per energienhet.  

Måltidens sammansättning

Maten för äldre personer bör vara välkända rätter. Varje måltid ska vara väl sammansatt, varierande, näringstät samt fiberanpassad. Så kallade lätt och/eller lightprodukter ska inte vara standard utan endast användas vid speciella behov. Maträtterna ska anpassas efter de äldres förutsättningar med hänsyn tagen till tugg- och sväljsvårigheter. Vätska är viktig för äldre, som är särskilt känsliga för uttorkning och inte upplever törst på samma sätt som yngre personer.


Publicerad: 2014-12-15 16:28. Ändrad: 2023-12-15 09:39. Ansvarig: Sara Hellis

Matsedlar 2023


JOKKMOKK:

Meny vår 2024
 

VUOLLERIM:
Meny vår 2024

Övriga dokument

En ny kostpolicy dokumet kommer inom kort.