Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

För att minska de skadliga effekterna av alkohol och tobak har vi en restriktiv alkohol- och drogpolitik i Sverige.

Alkohollagen och tobakslagen har karaktären av skyddslagstiftning för barn och ungdom. Lagarna har också tydliga regler om villkoren för servering, försäljning och marknadsföring av alkohol och tobak. Alkoholservering måste ske med ansvar och omdöme.

I Jokkmokks kommun får inte spritdrycker,vin och starköl förtäras på allmän plats inom den centrala delen av Jokkmokk. Förbudsområdet sträcker sig mellan Klockarvägen och Lappstavägen samt mellan Järnvägsgatan och Talvatissjön.

Förbudet gäller inte vid av kommunen tillåten servering av alkoholdrycker.

Det är kommunen som har ansvar för tillsyn och tillståndsgivning när det gäller alkoholservering samt tillsynen av försäljning av öl och tobak. Kommunfullmäktige i Jokkmokk har antagit ett drogpolitiskt handlingsprogram samt riktlinjer för tillståndsgivningen när det gäller alkoholservering.

För att få servera starköl, vin eller sprit ska du ha serveringstillstånd. Tillståndet kan vara stadigvarande eller tillfälligt och det kan gälla för servering till allmänheten eller till slutna sällskap. Du söker serveringstillståndet hos kommunens biståndssenhet. Servering får inte påbörjas förrän tillståndet har beviljats.

Ska du servera enbart folköl krävs inget serveringstillstånd, men du ska göra en anmälan om servering till Tillståndsenheten. Anmälan ska göras innan du börjar servera.

Ska du sälja folköl eller tobak ska du göra en anmälan om detta till Tillståndsenheten. Anmälan ska göras innan du börjar sälja.

Om du ska sälja receptfria läkemedel, vänd dig direkt till Läkemedelsverket.


Publicerad: 2014-07-01 18:01. Ändrad: 2014-07-01 18:01.

Lena Lantto Strömbäck

Alkoholhandläggare

Telefon: 0971-171 39
Epost:
lena.stromback@jokkmokk.se