Avgifter

Vid ansökan eller anmälan enligt alkohollagen tar kommunen ut en avgift. Avgiften varierar beroende på ärendetyp. Avgiften avser handläggningen av ärendet och betalas inte tillbaka om sökanden får avslag på ansökan eller om sökanden väljer att dra tillbaka ansökan.

  • Ansökan om stadigvarande tillstånd 6000 kr
  • Förändring i stadigvarande tillstånd 3000 kr
  • Utökade serveringstid enstaka tillfälle 2000 kr
  • Tillfälligt serveringstillsånd till allmänheten 3500 kr

          - om sökande har ett gällande stadigvarande tillstånd inom kommunen 2000 kr

          - från tillfälle 2-5 om ansökan omfattar flera tillfällen 350 kr per tillfälle

  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap  800 kr
  • Ansökan om gemensam serveringsyta/tillståndshavare 1500 kr
  • Anmälan om kryddning av snaps eller provsmakning för tillståndshavare 300 kr
  • Anmälan om lokal för tillståndshavare med cateringtillstånd 300 kr
  • Avlägga prov i alkoholkunskap 1000 kr

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften består av en fast och en rörlig del. Alla tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd ska betala tillsynsavgiften. Fakturor skickas ut av kommunen en gång per år.

Fast tillsynsavgift för serveringstillstånd till allmänheten 700 kr.

Rörlig tillsynsavgift baserad på omsättning:

0 - 50 000 kr: 800 kr

50 001 - 100 000 kr: 1 200 kr

100 001 - 250 000 kr: 2 000 kr

250 001 - 500 000 kr: 3 500 kr

500 001 - 1 000 000 kr: 4 600 kr

1 000 000 - 1 500 000 kr: 6 200 kr

1 500 001 - 2 000 000 kr: 8 000 kr

2 000 000 och uppåt: 10 000 kr


Publicerad: 2014-08-06 14:55. Ändrad: 2014-08-06 14:56.