Avgifter inom vård- och omsorg

Hur beräknas din avgift?

Vilken avgift just du ska betala räknas fram utifrån din inkomst, din bostadskostnad och vilka insatser du är beviljad. Du kan också välja att avstå från att lämna inkomstuppgifter och istället betala maxavgift som är 2359 kr år 2023.

Avgiftsberäkning görs vid nya ärenden, förändringar samt under första kvartalet varje år. Skriftligt beslut om aktuell avgift skickas ut tillsammans med en inkomstförfrågan till alla kunder som själva har ansvar för att rätt uppgifter kommer in för beräkning av avgiften. För att anmäla uppgifter om inkomster och kostnader fyller ni i blanketten som finns till höger på denna sida. Denna kan du mejla eller skicka med post till avgifthandläggaren.

Du kan aldrig betala mer än maxavgift för de insatser du är beviljad. Däremot kan du betala lägre avgift beroende på din inkomst, bostadskostnad och vissa övriga kostnader. 

Mer information om avgifterna hittar du till höger på denna sida. 


Publicerad: 2014-07-01 18:02. Ändrad: 2023-05-12 12:32.

Kontakt

Avgiftshandläggare

Telefon: 0971-171 39
Telefontid: 8:45-9:15

Broschyrer och blanketter

Broschyr - Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning

Broschyr - Information och avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Blankett - Inkomster och bostadskostnad

 

Betala via autogiro

Ladda ner denna medgivandeblankett som du sedan fyller i och skickar till nedanstående adress. Föredrar du att få blanketten hemskickad så kan du kontakta avgiftshandläggaren.  

Jokkmokks kommun
Ekonomi
962 85 Jokkmokk

Bra länkar

Pensionsmyndigheten
För ansökan om bostadstillägg för pensionärer, särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. 

 

Konsumentverket
Riktlinjer och goda råd kring levnadskostnader så som mat, förbrukningsvaror och kläder.