Anhörigstöd

Du som hjälper en närstående kan själv behöva stöd om du känner dig ensam och har svårt att orka med allt ansvar.

Syftet med anhörigstödet är att du ska erbjudas den praktiska hjälpen och det stöd som behövs för att underlätta för dig.Det är viktigt att personer som vårdar närstående får stöd och uppmuntran för de insatser de utför.Har du frågor, ta kontakt med anhörigsamordnare.


Publicerad: 2019-08-27 11:22. Ändrad: 2023-10-12 14:04.