Faderskap

Om ett barn föds utom äktenskapet måste det fastställas vem som är far till barnet. Anledningen är bland annat att barnets juridiska rättigheter ska tillvaratas. Om ett barn föds inom äktenskapet antas det att det är den äkta mannen som är far till barnet.

 

Socialnämnden är enligt lag skyldig att tillse att faderskapet fastställs till barn vars föräldrar inte är gifta med varandra vid barnets födelse. Familjerätten får automatiskt upplysningar om vilka barn som föds utom äktenskapet.

Sammanboende par som får barn tillsammans kan fastställa faderskapet på ett enkelt sätt genom att skriva på en faderskapsbekräftelse. Man är då som föräldrar överens om vem som är far till barnet. Denna bekräftelse kan även göras innan barnet är fött.

Om modern inte är gift vid barnets födelse ska faderskapet alltid fastställas genom faderskapsbekräftelse eller dom i tingsrätt.

Den man som modern uppgivit som far till barnet har möjlighet att begära undersökning för att undersöka om han kan vara möjlig far. Om undersökning har utförts på anmodan av Socialnämnden ska nämnden ersätta alla kostnader.


Publicerad: 2018-02-12 08:48. Ändrad: 2021-04-26 11:12.

Kontakt

Carina Stenman

Handläggare faderskapsärenden

Telefon: 0971-17108
Epost:
carina.stenman@jokkmokk.se