Kontaktfamilj

Kontaktfamiljen kan ses som ett komplement till den egna familjen för barn och finns för ungdomar med och utan funktionsnedsättning.

Kontaktfamilj för barn och ungdomar

Kontaktfamiljen kan ses som ett komplement till den egna familjen för barn och ungdomar som saknar viktiga personer i sitt nätverk. Kontaktfamiljen tar emot ett barn eller en ungdom en eller flera helger i månaden under en begränsad tid.

Kontaktfamilj för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

En kontaktfamilj för barn och ungdomar med funktionsnedsättning ger barnen och ungdomarna rekreation och miljöombyte, samtidigt som anhöriga får avlösning i sitt omvårdnadsarbete. Kontaktfamiljen tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem, oftast en eller två helger i månaden.

Ansökan om kontaktfamilj

Kontakta socialkontoret om du har behov av kontaktfamilj för ditt barn eller ungdom. Om barnet eller ungdomen har funktionsnedsättning kontaktar du biståndshandläggare för LSS/SoL.


Publicerad: 2018-02-12 08:03. Ändrad: 2018-02-12 08:41.

Kontakt

Ylva Stenman

Familjehemssekreterare/Familjerätt

Telefon: 0971-17123
Epost:
ylva.stenman@jokkmokk.se