Anmälan om oro för barn och unga

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller ungdom i Jokkmokks kommun under 18 år far illa.

 

Anmälan görs till socialförvaltningen genom att  använda vår e-tjänst eller genom att ringa, skriva brev eller faxa.
 

Anmälan via e-tjänst

På jokkmokk.se första sida under "Självservice" hittar du e-tjänsten för orosanmälan.  Orosanmälan barn och unga - Jokkmokk (enamnd.se)

 

Anmälan via post

Om du vill göra en skriftlig anmälan som du skickar per brev, fax eller lämnar, är adressen:

Socialförvaltningen
Biståndsenheten

962 85  Jokkmokk

Fax: 0971-173 42

Besöksadress: Västra Torggatan 11

 

Anmälan via telefon

  • Efter kontorstid och helger, ring socialjouren 112.
  • Vardagar mellan 08.30 - 12.00, ring mottagningstelefon 073-823 47 33
  • Under övrig kontorstid, ring socialsekreterare.

Publicerad: 2018-02-12 08:57. Ändrad: 2024-04-09 09:22.

Kontakta

Jokkmokks kommun växel
0971-17 000

Be om att bli kopplad till socialsekreterare i barn- och familjegruppen