Anmälan om oro för barn och unga

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller ungdom i Jokkmokks kommun under 18 år far illa.

 

Anmälan görs till socialförvaltningen genom att ringa, skriva brev eller faxa.
Detta gäller för privatpersoner och övriga verksamheter.

Anmälan via post

Om du vill göra en skriftlig anmälan som du skickar per brev, fax eller lämnar, är adressen:

Socialförvaltningen
Biståndsenheten

962 85  Jokkmokk

Fax: 0971-173 42

Besöksadress: Västra Torggatan 11

Anmälan via telefon

  • Efter kontorstid och helger, ring socialjouren 112.
  • Under kontorstid, ring socialsekreterare.

Publicerad: 2018-02-12 08:57. Ändrad: 2021-05-04 08:42.

Kontakta

Nina Lundström

Enhetschef

Telefon: 0971-171 41
Växel: 0971-170 00
Epost:
nina.lundstrom@jokkmokk.se

Gunilla Johansson

Socialsekreterare

Växel: 0971-170 00
Epost:
gunilla.johansson@jokkmokk.se