Öppenvård

Socialtjänstens öppenvård arbetar med barn, ungdomar och vuxna för att förebygga våld, missbruk och andra sociala problem. 

 

Öppenvården ingår i biståndsenheten och erbjuder råd, stöd och behandling till dig som är barn, ungdom, vuxen, förälder eller hela din familj.

Öppenvården arbetar både med insatser (biståndsinsatser) som bestämts utifrån barnets behov efter att en utredning genomförts. Vi arbetar också med råd och stöd (social service), då behöver du inte ett biståndsbeslut.

 

Social service – stöd och hjälp utan biståndsbeslut

Du kan vända dig till öppenvården för att få råd gällande dig som individ eller i din föräldraroll, hjälp och stöd när det känns motigt och du vill ha hjälp för att nå en förändring och kunna gå vidare.

Antal träffar, möten, samtal mm är maximerade till 3 gånger. Har du behov av fortsatt hjälp och stöd kan du ansöka om insats hos socialsekreterarna på biståndsenheten

När du söker stöd och hjälp utan biståndsbeslut sker ingen registrering i socialtjänstens register. Behandlaren för endast minnesanteckningar som mals efter ni avslutat.

Vi omfattas av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Biståndsinsatser

Om du som individ eller familj är intresserade av att få del av insatser från öppenvården ska du kontakta en socialsekreterare på biståndsenheten. Där kan du ansöka om insatser från oss. Socialsekreteraren kommer då att utreda om ni har rätt till insatser och fatta ett beslut om det.

En utredning av ditt barns behov kan också komma att genomföras efter att en anmälan om misstanke att barn far illa har kommit in till socialsekreterarna, från skolan eller från barnhälsovården eller från någon annan. Den utredningen kan också leda till att ditt barn och ni får insatser från öppenvården.

Exempel på insatser:

Missbruksprogram

  • Återfallsprevention

  • Haschavvänjnings program

  • MET (Motivational Enhancement Therapy)

Familj

  • Funktionell familjeterapi

  • Praktiskt vägledande föräldrastöd

Individ

  • Samtal med MI som grund

Vi har tystnadsplikt.


Publicerad: 2014-12-01 13:52. Ändrad: 2022-02-14 11:31.

Kontakta

Jokkmokks kommun växel
0971-17 000

Be om att bli kopplad till öppenvården.