Biståndshandläggare LSS/SoL

Biståndshandläggaren arbetar med att göra bedömningar enligt SoL (Socialtjänstlagen) gällande bl.a. hemtjänst, särskilt boende och korttidsboende, insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), LASS (lagen om assistansersättning).

Ansökan om bistånd enligt SoL.pdf Du som har behov av stöd eller hjälp måste ansöka om det hos Biståndsenheten vid Jokkmokks kommun. Du kan ansöka både skriftligt och muntligt. Ta gärna kontakt med biståndshandläggare, de lämnar information om hur ansökan går till.

Du kan också fylla i en ansökningsblankett och skicka den till Biståndsenheten.

Beslut om vilka insatser som ska beviljas prövas utifrån två olika lagar:

 

Ansökningsblanketter

Handikappomsorg
Ansökan om särskilda insatser enligt LSS 

Äldreomsorg
Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen


Publicerad: 2014-08-11 14:29. Ändrad: 2022-12-07 15:47.

Kontakta

Jokkmokks kommun växel
0971-170 00

Be om att bli kopplad till biståndshandläggare.