Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av funktionsnedsättning har svårt att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Regionala kollektivmyndigheten (RKM) har ansvaret för handläggningen av färdtjänst och riksfärdtjänst. Ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst ska därför skickas till RKM.

Kontakta Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) om ni har frågor om färdtjänst/riksfärdtjänst.

Resor med färdtjänst eller riksfärdtjänst beställs på: 0926-756 77.

Färdtjänst

Färdtjänsttillståndet gäller inom den egna kommunen, samt max fem mil in i närmaste angränsande kommun. 

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänsten gäller för resor utanför länet och inom Sverige.


Publicerad: 2019-08-27 12:56. Ändrad: 2019-09-06 15:18.

Kontakt

Regionala kollektivtrafikmyndigheten
RKM
Smedjegatan 19
972 32 Luleå
0926-752 77, telefontid måndag-fredag 10:00-12:00
fardtjanst@rkmbd.se

www.rkmbd.se/fardtjanst