Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering.

Parkeringstillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser, tillståndet innebär också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering är förbjuden samt vanligtvis även avgiftsbefrielse.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har svårigheter att förflytta sig till fots mellan fordonet och parkeringsplatsen på ett rimligt gångavstånd kan beviljas parkeringstillstånd.

För rörelsehindrad som inte själv kör fordon utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl föreligger. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet.

Ansökan

Ansökan om parkeringstillstånd skall göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd. När man söker första gången skall alltid läkarintyg bifogas. Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare. Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas.

Giltighet

Parkeringstillståndet är rikstäckande och gäller även inom EU-länderna. Tillstånd får utfärdas för högst fem år.


Publicerad: 2014-07-01 18:06. Ändrad: 2015-09-08 16:03.

Kontakta

För ytterligare information och ansökningsblanketter, kontakta:

Karolina Pirak Kuoljok
Administratör
0971-172 70
karolina.pirak@jokkmokk.se