Personlig assistans

Insatsen personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov.


Publicerad: 2018-02-12 14:58. Ändrad: 2021-03-02 11:59.