Boende med särskild service

Gruppbostad

En gruppbostad kan erbjudas personer som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad, att det är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. En fast personalgrupp ska täcka de boendes hela stödbehov inklusive fritids- och kulturella intressen. 
I Jokkmokks kommun finns två gruppbostäder, Örnen och Skogsgläntan. 


Publicerad: 2018-02-12 13:38. Ändrad: 2019-05-23 13:52.