Synpunkter och klagomål

Säg vad du tycker!

Vill man bara lämna åsikter och inte vill lämna dem muntligt så tar vi gärna emot dem på blanketten "Säg vad du tycker". Både positiva och negativa synpunkter.

Blanketten finns i alla verksamheter inom socialtjänsten, samt på kommunens hemsida. Den kan skickas in portofritt till kommunen.

Man kan vara anonym, men skriv i alla fall vilken verksamhet man har synpunkter på så vi har möjlighet att förbättra oss om det är klagomål som framkommer.

Alla underskrivna synpunkter kommer att besvaras.


Publicerad: 2014-12-05 12:50. Ändrad: 2014-12-05 12:55.