Synpunkter och klagomål

Socialtjänsten och hälso-och sjukvården är intresserad av dina synpunkter och är skyldiga att ta emot klagomål utifrån SOL (socialtjänstlagen), LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och HSL (hälso-och sjukvårdslagen).

Synpunkter, klagomål, förbättringsförslag och beröm ger oss värdefull information och möjlighet att utveckla och förbättra verksamheten. När du talar om vad du tycker hjälper du oss att bli bättre.

För att lämna synpunkter, beröm eller klagomål kan du använda blanketten till höger eller vår e-tjänst.

Viktigt att veta

  • Det är viktigt att du känner till att allt du skriver till kommunen blir en allmän och offentlig handling.
  • Det går bra att vara anonym men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter och klagomål.
  • Observera att formuläret inte går att använda vid överklagande av myndighetsbeslut.

När kan du vända dig till IVO (inspektionen för vård och omsorg)?

Tycker du det finns allvarliga brister eller missförhållanden i socialtjänstens verksamheter eller i insatser enligt LSS? Då kan du höra av dig till IVO som bedriver tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Läs mer på IVOs hemsida.

 

 


Publicerad: 2014-12-05 12:50. Ändrad: 2019-11-11 12:56.