Barn som bevittnat eller utsatts för våld

Att bevittna våld innebär att:

  • Se våld
  • Höra våld
  • Se våldets efterverkningar (blåmärken, sönderslaget hem med mera)
  • Känna av stämningen i hemmet (att våldet "ligger i luften", ansiktsuttryck och liknande).
De allra flesta barn är medvetna om vad som sker även när föräldrarna inte tror att barnen märker något. Barn märker fort när något inte stämmer i familjen men det är inte alltid de visar det eller ger uttryck för sina känslor. Att ett barn mår dåligt kan istället visa sig via deras betéende eller i lek.

Stöd och hjälp till barn som bevittnat våld

Det är viktigt att berätta för barn att våldet inte är deras fel och att de har rätt att känna som de gör. Det är viktigt att barn som behöver det får stöd och hjälp att hantera sina känslor och bearbeta sina upplevelser.

Socialtjänsten är skyldig att särkskilt uppmärksamma barns behov och verka för att tillgodose barns behov av trygghet och god omsorg. 

Socialförvaltningen i Jokkmokk erbjuder stöd till barn som bevittnat våld:

Kontakt

Vid misstanke om att ett barn far illa, ring Jokkmokks kommun: 0971-17 000 och be om att bli kopplad till socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen.

Vid akuta ärenden under kvällar och helger, anmäl detta genom att ringa: 112.

Anmälan gör du för barnets bästa och för att det ska kunna utredas om misstanken är befogad eller inte.


Publicerad: 2014-08-06 09:55. Ändrad: 2014-08-06 09:55.

Kontakta

Jokkmokks kommun växel
0971-17 000

Be om att bli kopplad till socialsekreterare i barn- och familjegruppen