Söksida

Sökresultat

Din sökning Vaikijaur resulterade i 3 träffar.

Kommunstyrelsens beslut 11 september 2017

Vid kommunstyrelsens sammanträde 11 september togs bland annat beslut om nya detaljplaner i Kåbdalis, köp och försäljning av fastigheter, förstudie av skogslandet, bygdemedel till fiskevård samt upprustning av anläggningar för rekreation och turism, investering i drivmedelsanläggning i Kåbdalis, yttrande gällande utvärdering av Laponiaförvaltningen, handlingsplan för jämställdhet samt motionssvar angående ILO 169 samt insatser för ökad livskvalitet.

Läs mer »

Katten

Förskolan ligger belägen på vaikijaurvägen 26 och består av fyra avdelningar med barn i åldern 1-5 år. Kattens förskola byggdes 1990

Läs mer »

Din sökning gav inga träffar i kontakter.