Söksida

Sökresultat

Din sökning tillstånd resulterade i 45 träffar.

Skicka in ansökan

Först gäller det att reda ut om det du tänker bygga behöver lov eller en enklare anmälan. Kanske behövs vare sig det ena eller det andra, men det vanligaste är att det behövs bygglov.

Läs mer »

Före projekt- och byggstart

Bygglovet betyder inte att du fått ”lov att bygga”. Nu börjar genomförandeprocessen.

Läs mer »

Dränering

Dränering innebär att man gräver diken för att få bort oönskat grund- eller ytvatten från ett område, exempelvis runt en byggnad eller tomt.

Läs mer »

Schaktning

Tillstånd för grävning och schakt i allmän mark

Läs mer »

Mineralprospekteringar, Kallak/Gállok

Information om mineralprospektering.

Läs mer »

Offentlig tillställning

Med offentlig tillställning avses tävlingar och uppvisningar i sport och idrott, danstillställningar, tivolinöjen och festtåg, marknader och mässor.

Läs mer »

Stadigvarande serveringstillstånd

Ett stadigvarande serveringstillstånd kan gälla antingen servering till allmänheten eller servering till ett slutet sällskap. Stadigvarande serveringstillstånd gäller ofta tills vidare. Ansökan om serveringstillstånd måste vara skriftlig.

Läs mer »

Tillfälliga serveringstillstånd

Du som vill servera alkohol under en kväll eller under några enstaka dagar ska ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. Att tillståndet är tillfälligt innebär att det inte får vara fråga om en regelbundet återkommande verksamhet.

Läs mer »

Uteserveringar

Om du vill ha en uteservering i anslutning till din restaurang krävs i de flesta fall att du söker tillstånd hos Polisen.

Läs mer »

Tillsyn

Kommunen har tillsyn över att bestämmelserna som gäller servering av alkoholdrycker följs. Det innebär att kommunen ansvarar för att de som får eller redan har serveringstillstånd följer alkohollagen och alla andra föreskrifter som reglerar hur servering av alkoholdrycker får ske.

Läs mer »

Mångsidig entreprenör har vunnit stort miljonkontrakt

En känsla för Jokkmokk är vad som driver Tony Sundberg, grundaren av Lapplands Eltjänst som tagit sin verksamhet utanför länsgränserna, och sitt engagemang till så vitt skilda områden som utbildning och besöksnäring. – Jag har svårt att inte hoppa in i bra idéer, säger Tony Sundberg, som nyligen fått ett stort kontrakt med vindkraftsparken Markbygden Ett utanför Piteå.

Läs mer »

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering.

Läs mer »

Kåbdalis får drivmedel i pumparna

Kåbdalis expanderar kraftigt och nu ska det snart gå att tanka i byn igen. Efterlängtat av många, inte minst för näringsidkarna och skoterfolket.

Läs mer »

Här växer företagsamheten snabbast

Jokkmokk har Sveriges snabbast växande företagsamhet. Dessutom har kommunen landets sjunde högsta nyföretagsamhet och den tolfte högsta överlevandegraden för nystartade företag.

Läs mer »

Skolor och förskolor

För att bygga nya skolor och förskolor samt att inreda befintliga hus för skolverksamhet, som tidigare varit något annat, behövs bygglov. Exempelvis behövs bygglov för att ändra användningen i en byggnad från kontor till skola.

Läs mer »

Restaurang, kiosk och uteservering

För att bygga nya byggnader och inreda befintliga hus för restauranger eller kiosker som tidigare varit något annat behövs bygglov.

Läs mer »

Idrottsanläggningar och hygienisk behandling

För att bygga nya idrottshallar, inreda befintliga hus för idrottsändamål som tidigare varit något annat och för att anlägga idrottsplatser behövs bygglov. Exempelvis behövs bygglov för att ändra ett kontor till bowlinghall eller en butik till frisör.

Läs mer »

Butiker och handel

För att bygga nya handelshus och inreda befintliga hus för handel som tidigare varit något annat behövs bygglov.

Läs mer »

Flytt av kök och badrum

Det behövs inget tillstånd för att flytta ett kök eller ett badrum.

Läs mer »

Balkonger

Nya balkonger på befintliga hus behöver bygglov. Även inglasning av balkonger behöver bygglov. En balkong är för många en privat oas, men den är samtidigt också en viktig del av byggnadens arkitektur och en del av det offentliga rummets stadsliv. Om man vill bygga nya balkonger på ett befintligt hus vägs därför både enskilda och allmänna intressen in vid bygglovsansökan.

Läs mer »

Häckar och träd

Du behöver inga tillstånd för att plantera häckar och träd.

Läs mer »

Explosiv vara

Den 23 juni 2010 antog Riksdagen regeringens förslag om att Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ersätts av en ny lag. Syftet är att förenkla och modernisera reglerna på området. Lagen innebär en hel del förändringar i sak.

Läs mer »

Första leveransen handsprit från          c/o Gerd har nu lämnat fabriken

När handsprit visade sig bli en bristprodukt i Coronatider, då ställde c/o Gerd om snabbt. Under fredagen lämnade den första leveransen fabriken i Jokkmokk.

Läs mer »

Nytt energiprojekt i Vuollerim

Folkets hus-föreningen i Vuollerim jobbar under hösten 2019 med en förstudie avseende hållbara och smarta energilösningar. Syftet är att hitta lösningar som sparar pengar och miljö.

Läs mer »

Samverkande eldsjälar bakom hoppfulla Barnens Dag

I Jokkmokk är nationaldagen den 6 juni långt mer än några hissade flaggor. Framförallt är det hopp och skutt när Barnens Dag blåser upp de stora hopptälten i parken. Barnens Dag är ett ideellt initiativ som blivit både uppskattat och populärt, och bidrar till att skapa stora värden för unga och äldre invånare. – Vi hade tänkt hoppa över ett år, men det går ju inte, säger Karin Danielsson.

Läs mer »

Lotteritillstånd

Här söker du tillstånd till lotterier

Läs mer »

Vad gör kommunen för företagen?

Jokkmokks kommun har under det senaste året försökt att bistå de företag som behövt hjälp under pandemin. Det finns viss begränsning i vad en kommun har rätt att göra för enskilda företag men Jokkmokks kommun har på olika sätt försökt att hjälpa dem under detta besvärliga pandemiår.

Läs mer »

Starta och etablera företag

Funderar du på att starta eller etablera en verksamhet i Jokkmokk? I Jokkmokk finns goda förutsättningar för att driva företag. Vi har ett gott samarbetsklimat och ett näringsliv som ständigt utvecklas. 

Läs mer »

Slamtömning

Regler för tömning av enskilda slamavskiljare och slutna tankar samt aktuella taxor hittar ni via länken till höger.

Läs mer »

Nytt miljötillstånd ÅVC Jokkmokk

Som en del i kommunens miljöarbete förnyar vi vårt miljötillstånd för återvinningscentralen i Jokkmokk.

Läs mer »

Bygga

När behövs bygglov?

Läs mer »

Blanketter & checklistor

Kommunen behöver en mängd uppgifter av dig för att handlägga din ansökan.

Läs mer »

Driva restaurang

Du som har serveringstillstånd är ytterst ansvarig för att alkohollagens regler upprätthålls på din restaurang.

Läs mer »

Ta över restaurang

Du kan ta över en restaurang på olika sätt. Antingen köper du bolaget som redan driver restaurangen eller så har du ett eget bolag eller företag och köper restaurangverksamheten och driver den i ditt eget bolag eller företag.

Läs mer »

Automatspel

Kommunen beslutar inte om tillstånd för att anordna automatspel eller värdeautomat.

Läs mer »

Hälsoskydd

Miljökontoret har till uppgift att förebygga eventuella olägenheter för människors hälsa. Målet är att ingen ska behöva utsättas för hälsomässiga risker i bostäder eller på offentliga platser.

Läs mer »

Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

För att minska de skadliga effekterna av alkohol och tobak har vi en restriktiv alkohol- och drogpolitik i Sverige. Alkohollagen och tobakslagen har karaktären av skyddslagstiftning för barn och ungdom. Lagarna har också tydliga regler om villkoren för servering, försäljning och marknadsföring av alkohol och tobak. Alkoholservering måste ske med ansvar och omdöme.

Läs mer »

Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha ett serveringstillstånd.

Läs mer »

Din sökning gav inga träffar i kontakter.