Harsprånget

Utsiktsplats, historia, natur och minnessten

Harsprångsfallet, den naturliga fåran, lär ha varit en av Sveriges mäktigaste forssträckor, kanske större än Storforsen i Pite älv. Genom en trång klyfta störtade sig älven 75 meter ned under en sträcka på 4,2 kilometer. Namnet Harsprånget, Njommelsaska på Lulesamiska, kom ifrån de snabba svängar i fallet som kan liknas med dem en hare åstadkommer i flykt. Medelvattenföringen i älven i Harsprånget var runt 268 m³/s. Som jämförelse har Pite älv vid Storforsen en medelvattenföring på 120 m³/s. Fram till tillbyggnaden 1974 firades fallens dag här. Vid tillbyggnaden flyttades evenemanget till Porjus, och har sen dess stannat där. Dock finns det en chans att se fallen om man kommer dit vid rätt tid, då man som vid de flesta andra kraftverk testar att avbördningen via flodutskoven fungerar som det ska. Detta brukar ske åtminstone en gång årligen.

Gammal målning från 1800 talet hur harsprånget såg ut dåharsprånget tavla

bild hur fåran ser ut i dagHarsprånget älvfåran

Hitta hit: Från Jokkmokk kör E45 mot Porjus i 34,1 km. Sväng vänster vid skylt Harsprångsfallet, utsiktsplats och minnessten och parkera. Spångad stig med informationstavla.

plats på kartan


Publicerad: 2020-06-03 08:15. Ändrad: 2023-03-22 12:28.

Karttjänst: Friluftskartan

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim