Trädgård

En inspirationsida om trädgårdsaktiviteter i Jokkmokks kommun.

 Ellen Bengtsson 1915

Ellen Bengtsson var en pionjär inom trädgård i Jokkmokks kommun. En mycket handlingskraftig kvinna som var involverad i det mesta, bland annat startade hon trädgårdsföreningar i Murjek, Vuollerim, Kuoka och Porsi. Hon anlade även planteringar i byarna där hon ofta själv var med och arbetade. Det är osäkert vilket år trädgårdsföreningarna startade, men de kan mycket väl vara bland de tidigaste i Lappmarken.
Foto: Anders Jacobsson, Porsi, omkring 1915.


Publicerad: 2017-02-23 11:44. Ändrad: 2017-02-23 11:44.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim