Vandring

Med massor av fina vandringsleder är möjligheterna närmast oändliga i Jokkmokks kommun. Att gå en tur före eller efter arbets- eller skoldagen är heller inga problem då lättillgängliga leder också finns i närområdet.

Se aktiviteter under sommaren

Vandringsleder i tätort:
Här finns många fina spångade vandringsleder i vacker naturmiljö. I Jokkmokk, vid skidstadion intill sjön Talvatis, finns en tavla som visar Talvatisområdets vandringsleder, sträckning och längd. Ytterligare en informationstavla som visar leder och skidspår för Getbergsområdet finns på Raidvägen.

Kartor kan hämtas hos turistbyrån eller skrivas ut här nedan.

Kvarnbäcksleden är en 7,7 km vandringsled som sträcker sig genom Jokkmokks villaområden, från Skabramsjön via Talvatissjön och vidare ner mot Luleälven. Efter leden finns 20 informationstavlor om natur och kultur.
Kultur- och fritid ansvarar för underhållet.

Observera att promenad efter led sker på egen risk.


Publicerad: 2015-04-02 11:52. Ändrad: 2023-07-06 13:05.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim