Hundslingan

Jokkmokk Talvatisområdet

En slinga som är gulmarkerad och 1,8 km lång, sträckans främsta syfte är som anslutningsled till närliggande leder. Hundslingan är en del av 1974 års draghunds SM bana, stigen inleds tufft men går sedan på talvatisbergets höjdplatå i lätt kuperad mark, området har gammelskog och myrmark som förtjänst.

Ledkarta över området

Gå direkt till friluftskartan


Publicerad: 2020-09-30 08:40. Ändrad: 2020-11-30 14:54.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim