Skapande skola

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Målet med den statliga satsningen Skapande skola är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete.

En utgångspunkt för satsningen är att barn och unga ska ha inflytande över de verksamheter som ingår och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Satsningen på skapande skola inleddes 2008 och idag omfattas både grundskolan, förskoleklasserna och förskolan. Från hösten 2021 är det endast grundskolan och förskoleklasserna som kan få projektbidrag.

Mer information om skapande skola finns på sidan: www.kulturradet.se


Publicerad: 2014-11-05 10:31. Ändrad: 2021-01-14 12:37.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim