Dans

Här nedan presenteras fyra dansföreställningar med tillhörande workshops. OBS att det är olika målgrupp/ålder till föreställningarna.

Same same but different

Målgrupp åk F-4

Max elevantal per föreställning 30 pers, per workshop: 20-30 pers

Gästpedagoger: Marie Wårell och Erika Pettersson Pekula från Dansinitiativet, Luleå

Kort om föreställning med workshop: ’Same same but different’ är dels en dansföreställning, dels en efterföljande workshop. Föreställningen handlar om fysiska olikheter, förutsättningar och funderingar som en som människa kan ha kring sin kropp. Att identifiera sig och bli identifierad efter hur en ser ut och att bli respekterad genom

prestation. I workshopen blir barnen själva aktiverade genom rörelselekar och dans. Med utgångspunkt i den demokratiska rätten till den egna kroppen och möjligheten att uttrycka dig får barnen tillsammans med en kompis prova delar av föreställningen och utforska hur deras egen kropp skapar förutsättningar till dans i möte med den andra.

(Är ni intresserade av ett projekt där barnen får skapa och framföra egna koreografier

sätter vi tillsammans med er ihop ett upplägg som passar.)

Tidslängd: Föreställning 30 min, workshop 45 min

Lokal: Gymnastiksal eller samlingslokal, 10x10 meter

Tidpunkt på läsåret: Från mars 2021 t.o.m. vårterminen 2022

Samarbete mellan skolämnen: Idrott/dans, tema demokrati, värdegrundsarbete

Mer information: Följ länk till informationsblad från Dansinitiativet.

 

 

Akti lij – Det var en gång

Målgrupp åk F-4

Gästpedagoger: Liv Andersson Aira och Marika Renhuvud från Invisible People’s Dance Company, Aira Dance Company

Kort om föreställning med workshop: ’Akti lij’, Det var en gång, är en magisk interaktiv föreställning som tar med barnen in i den samiska sagovärlden. Genom dans och rörelse låter vi publiken färdas från plats till plats bland väsen och varelser från den samiska berättartraditionen. Föreställningen lämpar sig både till samiska och icke-samiska barn, ett fint sätt att introducera dagens samhälle till Sápmi och ett sätt för barnen i och från Sápmi att ta det av deras egen historia samt kulturarv genom dans.

I workshopen får barnen utforska dans och rörelse med temat naturen i Sápmi och samisk mytologi, med innehåll och tidslängd anpassade efter barnens ålder.

Max elevantal:  Föreställning 50 barn + vuxna, workshop: max 12 barn per grupp

Tidslängd: Föreställning 30 min, workshop 30-60 min beroende på ålder

Lokal: Föreställning mörklagd lokal med scenyta 6x6 meter, workshop i gymnastiksal eller samlingslokal med golv som har plan yta.

Tidpunkt på läsåret: Från februari 2021 t.o.m. höstterminen 2023

Samarbete mellan skolämnen: Idrott/dans, svenska, SO/historia, tema samisk kultur

Mer information: Följ länk till informationsblad från Aira Dance Company.

 

 

Jag vet en hemlighet

Målgrupp åk 1-6

Gästpedagoger: Lava Markusson och Michael Tang Markusson

Kort om föreställning med workshop: ’Jag vet en hemlighet’ är ett skapande skola-projekt som arbetar med kreativa processer. I arbetet med dansföreställningen ’jag vet en hemlighet’ fick en skolklass vara med i alla delar av skapelseprocessen och vi erbjuder därför ett flertal olika workshops utifrån dessa metoder anpassade för olika åldrar.

Eleverna kan få prova dans, koreografi, teman/karaktärer eller scenografi. Följ länk till informationsblad från Bobbi Lo Produktion AB för mer info om workshopens innehåll

Max elevantal per föreställning 60 pers, per workshop: 20-30 pers

Tidslängd: Föreställning 30 min, workshop 1 tim

Lokal: Workshop i klassrum eller gymnastiksal. Föreställningen i en lokal med mörkläggning, 10x10 m, eleverna sitter runt om en oval dansmatta.

Tidpunkt på läsåret: Vårterminen 2022

Samarbete mellan skolämnen: Idrott/dans, svenska, bild och form

Mer information: Bobbi Lo Produktion erbjuder här ett skapande skola-projekt med utgångspunkt i arbetsmetoderna som ledde fram till föreställningen ’Jag vet en hemlighet’ som är en dansföreställning som skapades tillsammans med årskurs 3 från Västra skolan i Jokkmokk år 2019. Syftet med projektet är att arbeta med barnens kreativitet i konstnärliga processer både fysiskt och mentalt där fokus ligger på elevernas egna skapande. Läs mer i infobladet.

Se trailer om föreställningen: Jag vet en hemlighet • Bobbi Lo Production (bobbiloproduktion.com)

 

Do as I say

Målgrupp åk 6-9

Gästpedagoger: Lava Markusson och Michael Tang Markusson

Kort om föreställning med workshop: ’Do as I say’ är ett skapande skola-projekt utifrån temat mobbning och auktoritet. Eleverna får först vara med i en interaktiv föreställning som synliggör hur lätt man kan bli påverkad av en grupp eller auktoritet till ett önskat eller kanske mindre önskvärt beteende. I den efterföljande workshopen arbetar vi med rörelse, tematik och diskussion. Eleverna får arbeta i eget skapande med utgångspunkt i rörelse, kroppspåk och auktoritet. Vi vill skapa ett rum där man i en säker miljö kan testa vara både under- och överlägsen och får chans till en omvälvande självstudie i sociala koder.

Max elevantal per föreställning 30 pers, per workshop: 20-30 pers

Tidslängd: Föreställning 45 min, workshop 1 tim

Lokal: Gymnastiksal

Tidpunkt på läsåret: Vårterminen 2022

Samarbete mellan skolämnen: Idrott/dans, svenska, SO, värdegrundsarbete

Mer information: Följ länk till trailer och info om Do as I say (Gör som jag säger).


Publicerad: 2021-01-25 12:20. Ändrad: 2021-01-25 13:25.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim