Skolföreställningar

Kultur & Fritid/Kulturskolan samordnar och arrangerar musik, teater och dans för barn och unga under skoltid.

Målet är att alla barn från 3 års ålder upp till gymnasiet ska få ta del av minst två kulturupplevelser på skoltid under varje läsår. Kultur i skolan är en viktig del av läroplanen och har sin grund i Barnkonventionen om barnets rättigheter.

Kultur & Fritid/Kulturskolan köper in föreställningar och konserter till alla förskolor, grundskolor och gymnasiet i Jokkmokks kommun, både kommunala skolan, friskolan och den statliga sameskolan. Samordningen hjälper oss att nyttja resurserna mer effektivt, så att varje föreställning fylls med så många elever som möjligt.

Till vår hjälp har vi kulturombud på varje skola och ibland även elever som följer med på t.ex. Norrbottensmusikens årliga program-presentation.

Vill du veta mer, kontakta gärna oss på Kultur & Fritid!

Anna-Karin Aira
Kultursekreterare och inköpsansvarig
0971-172 04, 070-353 47 75
anna-karin.aira@jokkmokk.se
Ronny Danielsson
Lokal- och teknikansvarig
0971-172 72, 072-547 65 17
ronny.danielsson@jokkmokk.se

  

Vad visas vårterminen 2019? Här är det preliminära kalendariet!

Vad visades förra terminen? Uppdaterat kalendarium för skolföreställningar höstterminen 2018

Vad såg vi i fjol? Genomförda skolföreställningar läsåret 2017-18

 

Kulturprojekt utomhus för förskola och mellanstadium i augusti-september 2018: 


Publicerad: 2018-02-15 11:19. Ändrad: 2019-01-23 15:29.

Här kommer vi snart att publicera programmet med skolföreställningar våren 2019. Nedan finner du föreställningarna från hösten 2018 i Jokkmokks kommun (i kronologisk ordning):

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim