Skolföreställningar

Kultur & Fritid/Kulturskolan samordnar och arrangerar musik, teater och dans för barn och unga under skoltid.

Målet är att alla barn från 3 års ålder upp till gymnasiet ska få ta del av minst två kulturupplevelser på skoltid under varje läsår. Kultur i skolan är en viktig del av läroplanen och har sin grund i Barnkonventionen om barnets rättigheter.

Kultur & Fritid/Kulturskolan köper in föreställningar och konserter till alla förskolor, grundskolor och gymnasiet i Jokkmokks kommun, både kommunala skolan, friskolan och den statliga sameskolan. Samordningen hjälper oss att nyttja resurserna mer effektivt, så att varje föreställning fylls med så många elever som möjligt.

Till vår hjälp har vi kulturombud på varje skola och ibland även elever som följer med på t.ex. Norrbottensmusikens årliga programpresentation.

Vill du veta mer, kontakta gärna oss på Kultur & Fritid!

Anna-Karin Aira
Kultursekreterare och inköpsansvarig
0971-172 04, 070-353 47 75
anna-karin.aira@jokkmokk.se
Ronny Danielsson
Lokal- och teknikansvarig
0971-172 72, 072-547 65 17
ronny.danielsson@jokkmokk.se

  

Maj 2019:

Vi är just nu i färd med att göra beställningar av teater och dans inför höstterminen 2019.
Här ser du det som redan nu är spikat inför hösten!

Kalendarium för våren 2019
Kalendarium för hösten 2018
Genomförda skolföreställningar läsåret 2017-18

 

 

Några projekt och samarbeten under våren 2019: 


Publicerad: 2018-02-15 11:19. Ändrad: 2019-05-13 16:13.

Nedan finner du bilder från föreställningarna från våren 2019 i Jokkmokks kommun (i kronologisk ordning):

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim