Kulturstipendiater år 2020

Jokkmokks kommuns kulturstipendiater år 2020 är författaren Elin Anna Labba, Jokkmokk, och eldsjälen Nancy Larsson, Vuollerim.

I år har kultur- och fritidsnämndens valt att välja ut två stipendiater och motiveringen till respektive stipndiat kan du läsa nedan.

 

Elin Anna Labba

 

Elin Anna Labba Foto C HolmgrenElin Anna Labba med blommor på Augustprisdagen. Foto: Christoffer Holmberg

 

Jokkmokks kommun, kultur- och fritidsnämnden, tilldelar härmed 2020 års kulturstipendium till Elin Anna Labba

Motivering:

Genom att tilldela Elin Anna Labba Jokkmokks kommuns kulturstipendium för året 2020 vill kultur- och fritidsnämnden med stolthet lyfta fram en debuterande författare, med rötter i samisk berättartradition. Elin Anna är uppvuxen i Kiruna, men numera bosatt och verksam i Jokkmokks kommun.

I februari 2020 publicerades Elin Anna Labbas bok ”Herrarna satte oss hit” (Norstedts förlag) om tvångsförflyttningen, eller ”dislokationen” på byråkratspråk, av nordsamiska familjer från Karesuando till samebyar längre söderut. Det är ett mörkt kapitel i samisk-svensk historia som tog sin början på 1920-talet och pågick ännu på 1950-talet. Konsekvenserna når in i våra dagar och kommer att fortsätta in i framtiden.

Elin Anna hade hört berättelser i sin barndom och har nu, genom intervjuer och arkivstudier, kunnat ge en både faktisk och poetisk beskrivning av de påtvingade flyttningarna, som i början gick till bland annat Jokkmokk men allteftersom kom att gå längre söderut i svenska Sápmi. Hon har mycket känsligt nedtecknat olika personers berättelser om de vedermödor och den sorg som flytten från älskade hemmamarker orsakat. Boken visar i berättelse efter berättelse vilka strapatser de samiska familjerna blev tvungna att uthärda, på grund av statliga beslut som inte tog hänsyn till mänskliga rättigheter.

I november 2020 har boken vunnit årets Augustpris i kategorin Bästa svenska fackbok och finns nu att läsa både på svenska och nordsamiska. Tack vare det genomslag som boken har fått i litteratursverige kommer dess vittnesmål att nå en stor publik. Elin Anna Labba har med sitt verk på ett lågmält och övertygande sätt lyckats nå ut till den breda allmänheten och kan bidra till en historisk upprättelse.

 

Nancy Larsson

 

Nancy Larsson islykta

Nancy Larsson är en av eldsjälarna bakom "Islyktornas by"
i Vuollerim, varje år vid marknadstid.

Jokkmokks kommun, kultur- och fritidsnämnden, tilldelar härmed 2020 års kulturstipendium till Nancy Larsson.

Motivering:

Nancy Larsson, Vuollerim, är en viktig eldsjäl som under många år har forskat i och lyft fram vår lokalhistoria. Under många går har hon lagt ner stort engagemang och åtskilliga timmars arbete på att söka fram och synliggöra det gamla VuoIIerim, bland annat inom Vuollerims Hembygdsförenings verksamhet. Hon har samlat in gamla bruksföremål och fotografier som sedan blivit utställningar både på Hembygdsgården och Gamla telegrafen i Vuollerim. Som exempel kan nämnas den välbesökta utställningen av klassfotografier från 1920-talet och framåt. Hon har också dokumenterat och varit involverad i bevarandet av gamla byggnader.

Musiken har också varit viktig. Nancy både sjunger och spelar dragspel och har delat med sig av sin sångglädje under många allsångsträffar och när hon sjunger och spelar för de boende på äldreboendet Bjärkagården. Under kulturveckan KultUrkraft har hon ofta deltagit med olika aktiviteter. Hon har också varit engagerad i sångkören Cygnus under de år som den var aktiv.

Tack vare Nancys arbete finns det i hembygdsföreningens samlingar värdefull kunskap om det gamla Vuollerim – en skatt för framtida generationer.

 

Jokkmokks kommun

Kultur- och fritidsnämnden

 


Publicerad: 2021-01-20 11:45. Ändrad: 2021-01-20 18:53.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim