Folkhälso och Brottsförebyggande rådet

Jokkmokks Folkhälso och Brottsförebyggande råd.

Jokkmokks kommun vill skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att göra detta möjligt måste alla arbeta åt samma håll och genom samverkan. Att ha en långsiktig folkhälsoplan som grund är viktigt för detta arbete. 

Folkhälso & Brottsförebyggande rådet träffas fyra gånger per år.

Norrbottens Folkhälsostratergier med focus på Jokkmokk


Publicerad: 2017-09-21 16:16. Ändrad: 2017-09-21 16:16.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim