2021 års Ungdomsledare- och idrottstipendiat

Lasse Mikkelsson är Kultur- och fritidsnämndens val av stipendiat för år 2021 års ungdomsledare- och idrottstipendium.

Så här lyder nämndens motivering:

"Lasse har genom sitt stora engagemang och sitt intresse för ungdomar outtröttligt bidragit till att många ungdomar hittat sitt intresse i basketen. Han har hjälpt många unga att genom sin idrottsutövning finna nya vänner och bilda nätverk.  Lasse har genom åren uppmärksammat ungdomar som riskerat att hamna i utanförskap och stöttat och lotsat in dem till fysisk aktivitet, gemenskap och laganda i stället. Lasse har alltid funnits till hands och även under många, många år arbetat som ledare.  Han är värd all uppmuntran för sitt arbete."

Vi gratulerar stipendaten det varmaste och ser nu fram emot att kunna dela ut stipendiet vid ett tillfälle som passar för både Lasse själv och Jokmokk Basket. På grund av pandemin får vi återkomma om information om när stipendiet delas ut.


Publicerad: 2022-01-18 09:31. Ändrad: 2022-01-18 10:07.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim