Akuthjälp

Telefonnummer i akuta lägen.

Socialjouren 112

Akut hjälp på kvällar, nätter och helger

Den sociala beredskapen avser i första hand barn som akut far illa eller behöver skydd samt den som utsätts för våld i nära relation och behöver akut hjälp. Du kommer i kontakt med den sociala beredskapen genom att ringa larmcentralen, 112.

112 Kan man ringa om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan man få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

114 14 är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Man kan ringa hit var man än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Jokkmokks hälsocentral 0971-444 44

Behöver du eller någon i din närhet snabb fysiskt eller psykiskt sjukvårdhjälp ska du vända dig till Jokkmokks hälsocentral. Den har öppet dygnet runt.

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Jokkmokks kvinnojour Akka

Jokkmokks kvinnojour Akka är en liten, relativt nystartad kvinnojour för hela kommunen. Föreningens uppgift är att:
• Ge stöd och skydd till kvinnor, tjejer och barn som utsätts för olika former av mäns och killars våld. Föreningen har tyvärr inget akutboende, men medlemmarna vill på ideell väg hjälpa kvinnor som behöver få skydd eller stöd av en annan kvinna.
• Bedriva jourverksamhet med hjälp av jourtelefonen med tel 070-268 33 38.
• Bedriva opinionsbildning och sprida kunskap för att förändra attityder i samhället till kvinnoförtryck och mäns våld mot kvinnor. (2024-06-26)

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.


Publicerad: 2014-07-01 18:01. Ändrad: 2024-06-26 20:09.