Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet bedrivs för barn i åldrarna 1–5 år vars föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller aktivt söker arbete.

I Jokkmokks kommun finns det fem förskolor, tre i Jokkmokks samhälle varav en, Giella, i Sameskolstyrelsens regi, en i Vuollerim respektive Porjus.

Barnen ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

Förskolan är en egen skolform och verksamheten kommer att omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Undervisningen sker under ledning av förskollärare, men det kan också finnas annan personal för att främja barnens utveckling och lärande.


Allmän förskola (3-5 år)

Alla barn har från höstterminen det år de fyller tre år rätt till allmän förskola. Det innebär att 3–5-åringar i förskola erbjuds 15 avgiftsfria timmar per vecka.
 
3–5-åringar som redan är placerade i förskoleverksamhet får en avgiftsreducering med 3/8 av maxtaxan. Den allmänna förskolan pågår vanligtvis tisdag–torsdag mellan kl. 08.45–13.45 och följer skolans läsårsplan, dvs. barnet får ej delta under lovdagar och studiedagar.
 
Barn till föräldralediga föräldrar, och barn till arbetssökande föräldrar, har rätt till plats i förskola 15 timmar per vecka. Är barnet 3-5 år kan föräldrarna välja att antingen placera barnet i allmän förskola, och får då en förskoleplats som är kostnadsfri och följer läsårsplanen (vilket betyder att barnet är hemma under lov). Eller så kan de välja att betala en förskoleavgift med reducering om 3/8 av maxtaxan och då kan barnet gå i förskola även under loven.
 

Publicerad: 2014-07-01 17:54. Ändrad: 2022-02-11 10:59.