Hållbar utveckling

Jokkmokks kommun har under flera års tid satsat offensivt på att arbeta med frågor som rör hållbar utveckling, klimat och energi. Sedan 2010 finns i Jokkmokks Kommun ett projektfinansierat kontor som arbetar specifikt med just dessa frågor.

Mellan 2015 och 2018 har Jokkmokks kommun tillsammans  med partner från Norra Irland, Irland, Skottland och Finland jobbat med energieffektivisering, förnybar energi och klimatanpassning inom dricksvattenförsörjning, avlopp och renhållning. Projektet RECENT medfinansierades av Europeiska Unionens ERDF fond, Northern Periphery and Arctic Programme.

Du kan läsa mer på RECENT hemsida

Från och med augusti 2017 forstsättar arbetet inom ett annat projekt som Jokkmokks kommun är partner i tillsamman med LTU för Sveriges räkning samt partner från Irland, Finland, Norge och Tyskland. Projektet LECo vill bidra till att skapa hållbara energi-byar med hjälp av lärdomar från Tyskland och Österrike. Projektet medfinansieras av Europeiska Unionens ERDF fond, Northern Periphery and Arctic Programme

Läs mer om  LECO projekt

 

Dags att agera - en film om klimat och framtiden

 


Publicerad: 2014-10-16 09:17. Ändrad: 2014-10-16 09:20.

Miljö och Energi

Silva Herrmann
Kommunal energi- och klimatrådgivare
silva.herrmann@lapplands.se