Kommunal författningssamling

I kommunal författningssamling finns de olika typerna av regler som Jokkmokks kommun fattar beslut om samlade.

Reglerna utgör en grund för det kommunala arbetet och styr kommunens olika verksamheter.

  • Taxor och avgifter.
  • Reglementen och föreskrifter.
  • Kommunala bolag.
  • Program och planer.

Publicerad: 2014-12-14 18:51. Ändrad: 2019-08-15 13:53.