Taxor och avgifter

Här finner du taxor och avgifter som är beslutade av Kommunfullmäktige.

KF 2024-04-22, § 37: Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

KF 2024-04-22, § 36: Taxa för närvärme i Vuollerim

KF 2023-12-11, § 98: Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningens område

KF 2023-12-11, § 97: VA-taxa för Jokkmokks kommun

KF 2023-12-11, § 96- Renhållningstaxa för Jokkmokks kommun

KF 2023-04-25, § 34: Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

KF 2023-04-25, § 33: Sotningstaxa för Jokkmokks kommun

KF 2021-06-14, § 51: Taxa för räddningstjänstens externa tekniska service

KF 2021-06-14, § 50: Taxa enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga varor

KF 2020-11-02, § 101: Avgifter för överträdelser mot regler om parkering i trafikförordningen

KF 2020-04-20, § 39: Plantaxa och planavtal för Jokkmokks kommun

KF 2019-12-16, § 104: Taxa och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem

KF 2019-12-16, § 102: Mottagningsavgifter för Återvinningscentralen

KF 2017-12-18, § 91: Taxa för kopiering/utlämnande av allmänna handlingar.

KF 2016-10-31, § 68: Högkostnadsskyddet för avgifter inom äldre- och handikappsomsorgen.

KF 2015-10-26, § 64: Avgifter för det allmänna badet.

KF 2015-10-26, § 63: Regler och avgifter för Jokkmokks kulturskola.

KF 2015-10-26, § 62: Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården.

KF 2014-12-15, § 117: Avgift för trygghetslarm.

KF 2014-02-24, § 7: Varudistribution till brukare i ordinärt boende.

KF 2012-12-20, § 117: Avgifter inom äldre- och handikappsosorgen.

KF 2012-06-18, § 64: Plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa.

KF 2012-06-18, § 60: Avgifter för torghandel.

KF 2012-04-16, § 40: Avgifter för biblioteket.

KF 2012-02-27, § 14: Avgifter för korttidsboende.

KF 2011-11-14, § 81: Avgift för marknadsplats för matförsäljning.

KF 2009-06-15, § 43: Ansökningsavgift för utfärdande av transportdispenser.

KF 2008-02-18, § 18: Avgift för spel och DVD-filmer på biblioteket.


Publicerad: 2014-12-14 19:06. Ändrad: 2024-05-17 15:01.