Pågående detaljplaner

Under projektsidorna till vänster visas nya detaljplaner och framarbetade samråds- eller granskningsförslag. Planer som är ute på samråd eller granskning finns även utställda på samhällsbyggaravdelningens anslagstavla, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk.

Aktuella planer:

  • Samhällsbyggarnämnden beslutade 2021-12-16 § 131 att anta detaljplan för del av fastigheten Kyrkostaden 1:2 m.fl., Område 1, inom Nyborg.

Publicerad: 2016-09-28 14:23. Ändrad: 2021-12-21 10:46. Ansvarig: Sara Hellis

Kontakt

Sofia Silfverbrand

Planarkitekt/Samhällsstrateg

Telefon: 0971-171 76
Epost:
sofia.silfverbrand@jokkmokk.se