Pågående detaljplaner

Under projektsidorna till vänster visas nya detaljplaner och framarbetade samråds- eller granskningsförslag. Planer som är ute på samråd eller granskning finns även utställda på samhällsbyggaravdelningens anslagstavla, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk.

Aktuella planer:

  • Kommunfullmäktige har 2021-06-14 antagit detaljplan för del av Kvikkjokk 3:2 m.fl.
  • Samhällsbyggarnämnden har 2021-05-06 antagit detaljplan för det av Porjus 1:103.
  • Kommunfullmäktige har 2021-04-26 antagit detaljplan för Kåbdalis 2:2 m.fl.
  • Samhällsbyggarnämnden har 2021-03-11 antagit detaljplan för Kyrkostaden 1:744.
  • Samhällsbyggarnämnden har 2021-01-28 antagit detaljplan för Vajkijaur 3:18.

Publicerad: 2016-09-28 14:23. Ändrad: 2021-06-22 17:11. Ansvarig: Sara Hellis

Kontakt

Sofia Silfverbrand

Planarkitekt/Samhällsstrateg

Telefon: 0971-171 76
Epost:
sofia.silfverbrand@jokkmokk.se