Pågående detaljplaner

Under projektsidorna till vänster visas nya detaljplaner och framarbetade samråds- eller granskningsförslag. Planer som är ute på samråd eller granskning finns även utställda på samhällsbyggaravdelningens anslagstavla, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk.

Aktuella planer:

  • Förslag till detaljplan för Kvikkjokk helikopterflygplats, Årrenjarka 2:3 m.fl. är utställd på granskning mellan 2023-05-23 till 2023-06-06 
  • Förslag till detaljplan för Kvikkjokk helikopterflygplats, Årrenjarka 2:3 m.fl. är utställd på samråd mellan 2023-04-27 till 2023-05-12 
  • Förslag till detaljplan för Polstjärnan, del av Kyrkostaden 1:2 är utställd på granskning mellan 2023-03-01 till 2023-03-29
  • Förslag till detaljplan för Kvikkjokk 3:42 är utställd på samråd mellan 2022-12-21 till 2023-01-31
  • Förslag till detaljplan för Kvikkjokk 3:23-1 är utställd på samråd mellan 2022-12-21 till 2023-01-31

Publicerad: 2016-09-28 14:23. Ändrad: 2023-05-23 08:00. Ansvarig: Sara Hellis

Kontakt

Sofia Silfverbrand

Planarkitekt/Samhällsstrateg

Telefon: 0971-171 76
Epost:
sofia.silfverbrand@jokkmokk.se