Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har fått mycket större och tydligare roll än tidigare i och med att Sverige fått ett antal nya lagar, där man lägger stort fokus på säkerhetsarbetet i kommunen och dess räddningstjänst, som sammanhållande.

Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomföra avdelningen tillsyn, utbildning och informationsinsatser. Räddningstjänsten ska genom sitt arbete bidra till att skapa en trygg och säker kommun.

De övergripande målen för räddningstjänsten defineras i "Lagen om skydd mot olyckor", i kommunens handlingsprogram för räddningstjänst samt i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor.

Om ni har frågor gällande brand och säkerhet får ni gärna kontakta Räddningstjänsten eller varför inte ta ett besök på brandstationen för att se att Jokkmokk är väl rustade för negativa händelser.


Publicerad: 2014-11-17 15:31. Ändrad: 2024-01-03 10:08.