Renhållning och återvinning

Renhållningen i Jokkmokks kommun

Det centrala i vår verksamhet är de tre återvinningscentraler (ÅVC) där vi hanterar merparten av allt avfall. Där arbetar ca sju personer riktat mot renhållning, projekt och samhällsinformation. Vi har även en återbruksbutik på vår största ÅVC Jokkmokk där du kan finna och lämna det mesta inom återbruk. Har du betalt en grundavgift finns även möjligheten till självplock i vissa av avfallshögarna.

Vårt mål med miljöarbetet är att vår resursanvändning och vårt avfall ska inte belasta miljön för framtida generationer. Kvalitén på avfallshanteringen ska vara hög. Källsorteringen ska utökas och förbättras. Allt arbete ska ske under beaktning av de tre hållbarhetsdimensionerna: ekonomisk, miljömässig och social utveckling.

Grundavgiften är den fasta avgiften som betalas kvartalsvis som täcker gemensamma kostnader såsom drift av återvinningscentraler, insamling och vidare hantering av farligt avfall med mera. Genom grundavgiften har privatpersoner möjlighet att slänga sitt sorterade avfall på återvinningscentraler kostnadsfritt.

Alla hushåll i kommunen som betalar en grundavgift för renhållning, eller hyra till en lägenhetsinnehavaren  ges ett antal fria besök, dessa finns redan registrerade i körkortet hos den personen som faktura gått till.

Man kan även utöka sitt tillträde genom E-tjänsterna längs ner på denna sida genom att ansöka och delta i en kortare utbildning.   


Återvinningscentraler (ÅVC)

Öppettider:

Jokkmokk (hitta dit).
Måndagar-fredagar: 07:00-15:30.

Vuollerim (hitta dit).
Tisdagar: 09:00-12:00,13:00-18:00                                                

Porjus (hitta dit).
Onsdagar: 13:00-15:00, 16:00-18:00.                                                         

Återvinsten (ÅVC Jokkmokk)

Måndagar-fredagar: 07:00-12:00 

Grönt kort (efter grönt kort utbildning)

Alla dagar 06.00-22.00

OBS! Röda dagar stängt på samtliga återvinningscentraler.
Eventuella frågor: 0971-173 06 (Personalen på rampen).

 

Slipers eller telefonstolpar ingår inte i grundavgiften, inte heller osorterat avfall från privatpersoner. Detta kan avlämnas mot den taxa som är gällande för verksamheter.

Sortering ska göras innan uppkörningen på ramp.

 

I Porjus och Vuollerim har vi följande begränsningar pga vår kapacitet:

  • Vi tar emot endast små mängder avfall (max personbil/LB med släp)
  • Ej asbest
  • Ej betong
  • Föremål som ej ryms i befintliga behållare (tryckimpregnerat, isolering)
  • Mottagningsstopp om behållarna blir fulla. Vid dessa tillfällen hänvisar vi till Jokkmokks ÅVC.

 

OBS! För att undvika köbildning, sortera ditt avfall innan du kommer till återvinningscentralen. 

SAND för SANDNING kan du hämta på ÅVC i Jokkmokk, Vuollerim och Porjus under ordinarie öppettider. Ta med spade och mindre kärl (hink) att ta sanden i. Det går, med andra ord, inte att hämta stora mängder sand (exempelvis med släpvagn).

 

Återvinningsstationer

Förpacknings & Tidningsinsamlingen ansvarar för snöröjning, sandning och allmän ordning på återvinningsstationerna i Jokkmokk, Vuollerim, Porjus och Kåbdalis. Om ni har synpunkter på hur där ser ut ska ni vända er till dem. Detta gäller även om behållarna är fulla och i behov av tömning.

När du har synpunkter på städning eller tömning

Ni når dem även på: 0200-88 03 11 (kundtjänst).


Publicerad: 2014-11-17 09:26. Ändrad: 2023-11-15 12:59. Ansvarig: Sara Hellis

Kontakta Renhållningen:
Magnus Vannar, renhållningschef
0971-173 12
magnus.vannar@jokkmokk.se