Slamtömning

Regler för tömning av enskilda slamavskiljare och slutna tankar samt aktuella taxor hittar ni via länken till höger.

Kent Wilhelmsson Entreprenad sköter kommunens slamtömning. 

Tjänster som tillhandahålls av Gatukontoret i fråga om tankar och slambrunnar

  • Slambrunnar och tankar töms normalt en gång per år under perioden juli till november.

  • Om man behöver fler tömningar kan man beställa extra tömningar hos Gatukontoret vardagar telefonnummer 0971–172 70. En extra tömning utförs inom 30 dagar.

  • Fakturafrågor 0971–172 70.

  • Akuttömning beställs direkt av entreprenören Kent på telefonnummer 070-641 45 06, vardagar.

 

Tjänster som tillhandahålls av miljökontoret i fråga om slam och avlopp

Ni är alltid välkomna att ringa till miljökontoret innan ni skickar in blanketter om ni inte känner att ni är helt säkra på hur de ska fyllas i. Vi tar jättegärna emot era samtal eftersom det också gör vårt jobb lättare, om blanketter är korrekt ifyllda från början.

Vi har normalt telefontid mellan kl.10 och kl.12 på vardagar.

Daniel Pettersson: 0971-171 85

Nicole Nyberg: 0971-171 69

Gang Liang: 0971-171 79

På miljökontorets del av kommunens hemsida finner ni blanketter för följande tjänster som gäller slam och avlopp:

  • Ansökan om enskild avloppslösning ska lämnas till miljökontoret via blankett, vare sig det är stora enskilda avlopp till permanentbostäder eller mindre lösningar till fritidshus.

  • ”Förlängt hämtningsintervall av slam” är en tjänst som finns sedan tidigare och som behandlar avlopp som används mer sällan. Villkoren för att kunna få detta beviljat är bland annat att ett giltigt tillstånd för avloppsanläggningen går att visa upp samt att avloppsanordningen kan garanteras att den är fullgod i sin funktion. Ett sådant tillstånd gäller i 5 år i stället för tidigare 3 år, om man får det beviljat och därefter måste nytt tillstånd sökas. Under perioden betalas grundavgift.

  • ”Befrielse från slamtömning” är numera en ny tjänst som går att ansöka om, hos miljökontoret. Det är en fråga om hus som aldrig besöks och där avloppet inte används alls. Det är värt att nämna att det inte får förekomma ”enstaka besök” på fastigheten heller, eftersom avloppet förväntas vara helt oanvänt. Det är vid situationer när hus står tomma av olika anledningar. Ett sådant tillstånd gäller i 4 år och därefter måste nytt tillstånd sökas om det behövs. Under perioden betalas grundavgift.

  • Vi på miljökontoret har satt samman en blankett och rutin för att göra det enklare för alla att faktiskt ta sina avlopp ur bruk helt och hållet, om man vill. Det är för de som varken använder eller kommer använda sina avlopp för att avloppet är för gammalt, inte är godkänt eller på annat sätt aldrig nyttjas. Ett avlopp som tas ur bruk ”förläggs med förbud”.

Publicerad: 2014-11-17 16:42. Ändrad: 2022-01-21 09:06.

Kontakt
Akuta tömningar:
Kent Wilhelmsson,
070 641 45 06
Extratömningar: Gatukontoret,
0971-172 70