Trafik och infrastruktur

Goda kommunikation och bra service är viktigt för invånare och besökare.

Gatukontoret ansvarar för underhåll av gator och vattenledningar, framställande av rent vatten och behandling av avlopp samt renhållning.


Publicerad: 2014-11-13 10:16. Ändrad: 2023-11-14 09:02.

Kontakta Gatukontoret

Conny Öhman
Gatuchef
0971-171 95
conny.ohman@jokkmokk.se

Magnus Vannar
Arbetsledare Återvinningscentralen
0971-173 12
magnus.vannar@jokkmokk.se

Felanmälan gator och gångbanor

Under kontorstid
0971-173 12

Efter kontorstid
0920-22 80 55